banier
lijntje lijntje
back
Meeldauwlieveheersbeestje Halyzia sedecimguttata

Dit lieveheersbeestje wordt het meeldauwlieveheersbeestje genoemd. De soort is erg gebonden aan loofbos en komt in de Hollandse en Vlaamse polders niet veel voor. Zowel de larven als de volwassen dieren eten hoofdzakelijk meeldauw, al wordt soms een bladluis genuttigd. De beestjes zijn opvallend oranje met roomwitte vlekken (bijna altijd 16 in totaal). De soort tref je in vrijwel geheel Europa aan, was vroeger schaars, maar is in de vorige eeuw bijna overal een gewone soort geworden.