banier
lijntje lijntje
back
Grote Knotspoot Julus scandinavius

Het staat niet met volledige zekerheid vast dat dit inderdaad de grote knotspoot is, maar dat ligt wel voor de hand. Er zijn namelijk een aantal andere soorten die er sterk op lijken. Ook de grote knotspoot is een langzame soort. Hij is misschien wel de algemeenste van alle miljoenpoten en komt in tuinen voor, maar ook veel daarbuiten. Het is een nachtdier dat het gehele jaar actief is. Toch zie je ze veel meer in het voorjaar. Dat komt, omdat het de paartijd is voor deze dieren. Dan zijn ze veel meer actief dan anders. In de gehele Benelux een zeer algemene soort.