banier
lijntje lijntje
back
Bruine kikkerRana temporaria

Duidelijk aanwezig is de bruine kikker. Deze overwintert elk jaar in onze vijver, maar gaat al vrij vroeg in het voorjaar weer op pad. Hij is wat minder aan water gebonden dan de groene kikker en je komt hem dan ook vaak in de hele tuin tegen. De soort is meestal bruin, zoals op de bovenste foto, maar soms licht en bruingroen, zoals op de tweede foto. In dat geval kun je hem gemakkelijk verwarren met de groene kikker. Toch is er een heel duidelijk kenmerk: aan de zijkant van de kop, vanaf het oog tot aan de schouder heeft de bruine kikker een grote, altijd donkerbruine vlek. Die heeft de groene kikker niet, of, als hij er wel eentje heeft, is die veel kleiner en lang niet zo donker.

In de Lage Landen zijn nog steeds heel veel bruine kikkers. Toch zijn het er wat minder dan vroeger. Hoofdoorzaak voor de achteruitgang is waarschijnlijk de verdroging. Aan de andere kant profiteren kikkers enorm van de populariteit van de vijver in de tuin. Wel moet je een vrij diepe en niet al te kleine vijver hebben. De bruine kikker wordt actief als hij denkt dat de winter voorbij is. Soms zie je ze al eind februari. De groene kikker wordt pas in mei actief. Ook maakt de bruine kikker lang niet zo'n herrie als de groene kikker en duurt de paartijd veel korter.

De eieren worden al heel vroeg afgezet, afhankelijk van weer en temperatuur. Meestal in maart, soms in april. Alle dikkopjes die je ziet rondzwemmen voor juni zijn bijna altijd bruine kikkers. Kikkers zetten hun eieren af in grote klompen. Padden maken er lange snoeren van. En salamanders zetten hun eitjes stuk voor stuk af. De larven van de bruine kikkers eten hoofdzakelijk algen die ze van bijvoorbeeld waterplanten afschrapen.