banier
lijntje lijntje

Vogels

Vogels vormen een zeer grote groep dieren. En hoewel er verschillen zijn in omvang en kleur, lijken ze allemaal erg veel op elkaar. Vogels hebben allemaal veren en een snavel. Verder hebben ze maar twee poten. Het voorste potenpaar is omgevormd tot vleugels. Alle vogels leggen eieren. Vogels zijn de enige nog levende afstammelingen van de dinosauriërs. Maar omdat verreweg de meeste kunnen vliegen, hebben ze maar weinig concurrentie van andere dieren. De enige andere grotere dieren die kunnen vliegen zijn de vleermuizen. Weliswaar zijn er vliegende honden en vliegende vissen, maar die dieren kunnen alleen glijvluchten maken en niet echt vliegen. Er zijn ook een paar vogels die niet kunnen vliegen. Die gebruiken hun vleugels om te balanceren tijdens het lopen, zoals de struisvogel. Of ze gebruiken hun vleugels om te zwemmen, zoals de pinguïns. Vogels komen heel veel voor in tuinen. In West-Europa kun je gemakkelijk minstens 50 soorten in je tuin waarnemen.


foto merel
Merel Turdus merula, mannetje

Het mannetje van de merel is zwart met een oranje snavel. meer...


foto merel
Merel Turdus merula, vrouwtje

Het vrouwtje van de merel is bruin. En dat geldt ook voor de snavel. meer...


foto Zanglijster
Zanglijster Turdus philomelos

De zanglijster is een goede vogel in de tuin. Hij zingt mooi en eet graag slakken. meer...


foto Koperwiek
Koperwiek Turdus iliacus

Het is wel duidelijk waarom hij koperwiek heet. meer...


foto Roodborst
Roodborst Erithacus rubecula

De brutale roodborst is één van de populairste tuinvogels. meer...


foto Huismus
Huismus Passer domesticus

De huismus is de bekendste vogel in steden en dorpen. meer...


foto Ringmus
Ringmus Passer montanus

De ringmus vervangt de huismus buiten steden en dorpen. meer...


foto Heggenmus
Heggenmus Prunella modularis

De heggenmus is geen mus en dat kun je goed zien aan het snaveltje. meer...


foto Koolmees
Koolmees Parus major

Vaak is de koolmees de eerste soort die in de winter de voerplek ontdekt. meer...


foto Pimpelmees
Pimpelmees Cyanistes caeruleus

De pimpelmees is een kleurrijk en brutaal klein vogeltje. meer...


foto Glanskopmees
Glanskopmees Poecile palustris

De glanskopmees komt niet overal voor. Maar waar hij voorkomt, is hij net zo weinig schuw als de meeste andere mezen. meer...


foto Kuifmees
Kuifmees Lophophanes cristatus

De kuifmees komt alleen voor in tuinen bij naaldbossen. meer...


foto Zwarte Mees
Zwarte Mees Periparus ater

De zwarte mees is onze kleinste mees. meer...


foto Staartmees
Staartmees Aegithalos caudatus

De staartmees zie je bijna altijd in familieverband. meer...


foto Vink
Vink Fringilla coelebs

In de winter krijgen onze eigen vinken gezelschap van dieren uit Skandinavië. Daarom zie je er 's winters vaak zo veel. meer...


foto Groenling
Groenling Chloris chloris

De gewoonste vinkensoort in mijn tuin. Het hele jaar aanwezig. meer...


foto Sijs
Sijs Carduelis spinus

In mijn tuin is de sijs een onregelmatige wintergast. meer...


foto Goudhaantje
Goudhaan Regulus regulus

Het goudhaantje is het kleinste vogeltje in de tuin. meer...


foto Tjiftjaf
Tjiftjaf Phylloscopus collybita

De tjiftjaf is beter te herkennen aan zijn liedje dan aan zijn saaie, onopvallende uiterlijk. meer...


foto Zwarte kraai
Zwarte kraai Corvus corone

De zwarte kraai is één van onze grootste zangvogels. meer...


foto Bonte kraai
Bonte kraai Corvus cornix

De bonte kraai is in Nederland zeldzaam, wij kennen vooral de zwarte kraai. meer...


foto Kauw
Kauw Coloeus monedula

Bij ons is de kauw de kleinste kraaiensoort. meer...


foto Ekster
Ekster Pica pica

De ekster helpt het aantal kleinere vogels onder controle te houden. meer...


foto Jay
Gaai Garrulus glandarius

De meeste mensen kennen hem nog steeds onder de naam Vlaamse gaai. meer...


foto Boomklever
Boomklever Sitta europaea

De Boomklever is de enige vogel die langs boomstammen naar beneden loopt met zijn kop naar beneden. meer...


foto Spreeuw
Spreeuw Sturnus vulgaris

Een nooit aflatende strijd. Wie eet de kersen het eerst: jij of de spreeuw?. meer...


foto Bonte vliegenvanger
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca

De Bonte vliegenvanger maakt graag gebruik van nestkastjes. meer...


foto Boompieper
Boompieper Anthus trivialis

De boompieper lijkt ontzettend veel op de graspieper. Je hebt een deskundige nodig om ze uit elkaar te houden. meer...


foto Winterkoning
Winterkoning Troglodytes troglodytes

Een klein, bol vogeltje met een klein opgewipt staartje en volop zingend in de winter: de winterkoning. meer...


foto Stadsduif
Stadsduif Columba livia domestica

De stadsduif is de tamme versie van de rotsduif. meer...


foto Houtduif
Houtduif Columba palumbus

De Houtduif is een schuwe vogel. Geen wonder, want hij staat bij heel wat dieren, waaronder de mens, op het menu. meer...


foto Turkse tortel
Turkse tortel Streptopelia decaocto

De Turkse tortel verovert de wereld, dankzij de mens. meer...


foto Groene specht
Groene specht Picus viridis

De groene specht eet het liefst mieren. meer...


foto Grote Bonte Specht
Grote Bonte Specht Dendrocopos major

De Grote Bonte Specht is de gewoonste van de drie bonte spechtensoorten in Nederland. meer...


foto Blauwe Pauw
Blauwe Pauw Pavo cristatus

Van de blauwe pauw hebben we alleen de hennen en kuikens kunnen fotograferen. meer...


foto Wilde eend
Wilde Eend Anas platyrhynchos

In parken kunnen echte wilde eenden en parkeenden door elkaar voorkomen. meer...


foto Parkeend
Parkeend Anas platyrhynchos domesticus

Echte vogelaars noemen de parkeend liever soepeend. meer...


foto Mandarijneend
Mandarijneend Aix galericulata

Een week lang te gast in tuin en vijver: het vrouwtje van de mandarijneend. meer...


foto Kuifeend
Kuifeend Athya fuligula

Een tamelijk klein eendje met een kuifje: de kuifeend. meer...


foto Grauwe gans
Grauwe gans Anser anser

Sinds ongeveer 2005 broedt de grauwe gans in toenemende mate zelfs in stadsparken. meer...


foto Nijlgans
Nijlgans Alopochen aegyptiaca

De nijlgans komt uit Afrika, maar is nu ook verwilderd in ons land te vinden. meer...


foto Knobbelzwaan
Knobbelzwaan Cygnus olor

Eén van de elegantste wilde vogels in West-Europa: de knobbelzwaan. meer...


foto Blauwwangrosella
Pennant Rosella Platycercus elegans

Een ontsnapte papegaai deze pennant rosella, ook wel blauwwangrosella genaamd. Komt oorspronkelijk uit Australië. meer...


foto Kapmeeuw
Kokmeeuw Larus ridibundus

Eén van de meeuwensoorten die je diep inlands ook kunt tegenkomen: de kokmeeuw, of kapmeeuw. meer...


foto Kapmeeuw
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus

De kleine mantelmeeuw broedt in toenemende mate op daken, ook ver landinwaards. meer...


foto Blauwe Reiger
Blauwe Reiger Ardea cinerea

De blauwe reiger ziet tuinvijvers als een prima restaurant. meer...


foto Aalscholver
Aalscholver Phalacrocorax carbo

De aalscholver zit regelmatig in park Presikhaaf, vlak naast mijn onderkomen. meer...


foto Meerkoet
Meerkoet Fulica atra

De meerkoet is een gewone parkvogel, vaak te zien tussen eenden, ganzen en zwanen. Hij heeft een witte snavel. meer...


foto Waterhoen
Waterhoen Gallinula chloropus

Het waterhoen is ook een gewone parkvogel, maar meestal veel schuwer dan de eendjes en meerkoetjes. Zijn snavel is mooi rood. meer...


Bovenkant pagina

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23-09-2018.
Foto's en tekst © (2000 - 2024) www.gardensafari.nl (Hans Arentsen).
Voor toestemming voor het gebruik van ons fotomateriaal e-mail mij (hans@gardensafari.nl)
Tenzij anders aangegeven geluid © CLM & Vogelbescherming Nederland, hier gebruikt met toestemming.