banier
lijntje lijntje

Wespen, bijen en mieren (Hymenoptera)

De wespachtigen vormen een enorme groep tamelijk gelijkvormige insecten. Er zijn twee hoofdvormen. De wespen en mieren hebben de typische wespentaille. Bijen en zaagwespen hebben die taille niet. Veel bijen vallen op door hun zware beharing. Zaagwespen zijn meestal kaal en lijken sterk op vliegen. Ze hebben echter twee paar vleugels (vliegen hebben maar één paar) en ook de antennes zijn geheel anders van vorm. Wespachtigen zijn vaak heel moeilijk te determineren. Heel vaak zijn er sprekend gelijkende dubbelgangers. De sluipwespen en de kleine galwespen zijn zelfs buitengewoon moeilijk op naam te brengen.


Foto van een zaagwesp
Zaagwespen of bladwespen Symphyta

Bij ons komen meer dan 500 soorten zaagwespen voor. Zaagwespen worden ook wel bladwespen genoemd. Ook de houtwespen behoren tot deze groep. De larven van de zaagwespen lijken heel sterk op rupsen en zijn vegetariërs. Veel volwassen zaagwespen zijn ook vegetariërs, maar er zitten ook jagers tussen. Zaagwespen lijken erg op vliegen en missen de wespentaille. Wel hebben ze vier vleugels, een groot verschil met vliegen. Er zijn een aantal grotere soorten, maar veel soorten zijn erg klein. Zaagwespen kunnen niet steken, omdat ze niet over een angel, maar over een klein zaagje beschikken. Met dit zaagje maken ze kleine sneetjes in plantenstengels. In die sneetjes worden de eitjes gelegd.

Klik hier om een soort te zoeken.


Foto van een echte wesp
Plooivleugelwespen Vespidae

Plooivleugelwespen, ook wel ware wespen genoemd, danken hun naam aan het feit dat ze hun vleugels in de lengte kunnen opvouwen. Daardoor lijken ze heel kleine vleugeltjes te hebben. Hun basiskleuren komen wel beter uit op die manier. Alle soorten zijn zwart met gele of rode lijnen of vlekken. De meeste soorten kunnen gemeen steken. Onder meer de enorme hoornaar en de lastige limonadewespen behoren tot deze groep.

Klik hier om een soort te zoeken.


Foto van een sluipwesp
Overige wespen Diverse families

De plooivleugelwespen vormen een relatief kleine groep van wespen. Alle andere groepen behandelen we op deze pagina. Sommige soorten lijken veel op de gewone wespen, zoals sommige graafwespen. Andere jagen op heel specifieke prooidieren, zoals de spinnendoders. De grootste groep wordt gevormd door de sluipwespen. Alleen al in Nederland vinden we meer dan 1.500 soorten. En hoewel sommige soorten prachtig gekleurd kunnen zijn, is het determineren van sluipwespen een notoir lastige klus. Bijna elke soort heeft één of meer dubbelgangers.

Klik hier om een soort te zoeken.


Foto van een Hommel
Hommels Bombus

Hommels zijn lompe, ronde en zwaar behaarde bijen. Het is gemakkelijk om een bij te determineren als hommel. Maar het is soms heel lastig om de soort te benoemen. Daarbij zien koninginnen, werkers en darren (de mannetjes) er vaak ook nog eens heel verschillend uit. In de tropen vinden we hommels alleen hoog in de bergen, want hommels houden van kou. Een enkele soort komt zelfs nog voor boven de poolcirkel. In Nederland en België komen ongeveer 30 soorten voor.

Klik hier om een soort te zoeken.


Foto van een Zandbij
Zandbijen Andrena

Zandbijen lijken veel op honingbijen, alleen is het borststuk veel meer behaard. Sommige soorten zijn zelfs geheel behaard, maar niet zo dicht als hommels. Zandbijen leven niet in kolonies met koninginnen, werksters en darren, maar de vrouwtjes graven gangen in meestal zandige bodem. Onderin de gang wordt een nestje gemaakt. Wel kunnen vrouwtjes in grote aantallen vlak bij elkaar nestelen. Zandbijen zijn soms erg moeilijk uit elkaar te houden. In de Benelux komen meer dan 70(!) soorten voor.

Klik hier om een soort te zoeken.


Foto van een bij
Overige bijen Diverse families

Op de volgende pagina's vind je alle overige bijen. Sommige zijn zeer bekend, zoals de honingbij en de metselbijen. Andere soorten zijn veel minder bekend, zoals de dubbeltandjes. Het uit elkaar houden van bijensoorten is dikwijls een heel lastig klusje.

Klik hier om een soort te zoeken.


Foto van een mier
Mieren Formicidae

De mieren vormen een zeer grote familie binnen de wespachtigen. Ook de aantallen dieren zijn enorm. Mieren vormen nagenoeg allemaal ingewikkelde kolonies met koninginnen, werksters en (vaak) gevleugelde mannetjes). Sommige soorten kennen zelfs gespecialiseerde werksters en soms extra grote dieren die de kolonie moeten verdedigen (de soldaten). Bij mieren komt ook slavernij, landbouw en veeteelt voor en kolonies kunnen oorlogen met elkaar uitvechten! Veel soorten zijn slechts met veel moeite op naam te brengen.

Klik hier om een soort te zoeken.


Bovenkant pagina

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11-12-2016.
© (2000 - 2024) www.gardensafari.nl (Hans Arentsen) Als u een foto wilt gebruiken, mail mij dan (hans@gardensafari.nl).